top of page

Postup práce při navrhování architektonické studie

 

Po zadávací schůzce, kdy si prohlédneme lokalitu, dostupné podklady a vyslechne si požadavky klientů, vytvoříme cenovou nabídku.

 

Po odsouhlasení cenové nabídky zahájíme spolupráci, kdy se během jednotlivých konzultací postupně zabýváme dispozičním, provozním, technickým a estetickým řešením domu / prostoru.

 

Návrh se vyvíjí na základě vzájemné shody autorů návrhu a požadavků klientů.

 

Architektonická studie je dopracována v předem dohodnutém rozsahu a na základě varianty odsouhlasené klienty.

 

Cena za návrh architektonické studie

 

Členění projektu

Veřejná prostranství a objekty

 

Rodinné domy

Při navrhování rodinných domů ctíme níže uvedenou hierarchii důležitosti a klientům vždy doporučujeme brát ji při úvahách o rodinném domě v potaz.

  1. S kým bydlíte – mezilidské vztahy jsou důležitější než architektura

  2. Kde bydlíte – v širším měřítku to bude mít vliv na váš životní styl, a to zejména ve smyslu dojíždění do práce školy, dostupnosti obchodů, lékařů, dostupnosti hřiště, lesa, vztahy se sousedy atd.

  3. Pozemek – velikost, tvar a orientace pozemku jsou pro dům zásadní determinanty

  4. Umístění domu na pozemku, jeho objem, tvar – utváří město a současně dispozici pozemku, respektive ovlivňuje kvalitu všech jeho částí /předzahrádka, zahrada, terasa, parkování…/

  5. Dispozice domu –určuje fungování obyvatel v rámci domu

  6. Interiér

Jako velkou výhodu při rekonstrukci rodinného domu vnímáme již dané okolí domu, na které lze při návrhu a s kterým lze při bydlení počítat.

 

Přírodní materiály

 

bottom of page