Rekonstrukce a rozšíření ZŠ Vřesovice
V návrhu byl kladen důraz na propojení jednotlivých částí tak, aby nebyla potlačena jejich historická hodnota jako komplexu a aby se zde uživatelé školy i stacionáře cítili společně příjemně a svobodně užívali veškeré jeho části. Nově vkládané i původní historické objemy se v souboru vzájemně prolínají, nicméně jsou od sebe jasně rozpoznatelné. Historické části jsou sjednoceny klasickou omítkovou fasádou, červenou střechou z bobrovek a měděnými klempířskými prvky. Jednoduchý kubický tvar, hladký povrch a výrazná barevnost naopak charakterizují části nové. Akcentovány jsou zejména nové vstupy a propojovací krčky, které do komplexu přináší hravost svou barevností a novými možnostmi pohybu. Děti si mohou svobodně volit, který vstup do školy a jakou barvou použijí, kterým směrem se vydají. Sílu danému řešení dodává propojení školy do okruhu v úrovni učeben.  Umístěním hlavního provozu školy do patra současně vznikla příležitost zachránit hodnotný barokní krov a využít zasazení souboru do kostelního návrší k zřízení prostorné terasy u učeben.  

Velkorysému baroknímu komplexu se tímto projektem podařilo vdechnout nový život.
Autoři                        
Ing.arch. Jiří Markevič | public atelier
Ing.arch. Jaroslav Sedlák | studio fuuze
 
Spoluautor              
Ing. Zdeněk Opletal | hlavní projektant
Ing Dana Opletalová | projektant
 
Spolupracovali       
Ing.arch Vendula Markevičová, Ph.D. | venkovní úpravy | public atelier
BcA. Radim Lisa | grafický design
MgA. Marie Štindlová | ilustace mapy
 
Investor                     
Obec Vřesovice
Místo                         
Vřesovice u Prostějova
Rok realizace           
2018-2019
Foto               
BoysPlayNice
Public Atelier
Mírové náměstí 7
Hlučín 748 01
Ing.arch. Jiří Markevič
jiri.markevic@gmail.com
tel: +420 776 765 363
IČO: 882 56 367
architekt, číslo autorizace ČKA: 4745
Ing. arch. Vendula Markevičová, Ph.D.
vendula.markevicova@gmail.com
tel: +420 736 200 553
IČO: 755 90 905
architekt, zahradní architekt