top of page
Atrium firmy MaW
Projekt úpravy atria byl součástí projektu Rekonstrukce budovy autoservisu na pobočku firmy M&V v Brně zpracovaný architektonickým atelierem FARA-ON.
 
Podoba atria vychází z běžného požadavku investora na bezúdržbový efektní venkovní prostor. Otevřené atrium je situováno uvnitř dispozice objektu na rozhraní 3 funkčních zón – showroom pro klienty, prostor pro prodejce a sklad. Atrium je obklopeno čirými skly, vstup do něj je umožněn pouze ze zóny pro prodejce, ale silný vizuální efekt je v rámci všech prostorů.
Atrium je situováno za dominantní prodejním pultem, umístěným přímo proti hlavnímu vchodu, je tedy na hlavní ose, kterou zákazník sleduje po vstupu do objektu. Dále se na této ose za atriem nachází sklad, navržené řešení atria osu tedy záměrně opticky uzavírá.
 
Budova je koncipována jako otevřený openspace, v kterém jsou rozmístěny objekty mobiliáře. Návrh atria navazuje na jednoduché moderní řešení interiéru, neumisťuje však v jeho prostoru jen další mobiliář, ale solitérní individuální kamenný blok, který je natolik dominantní, že je více vnímán jako zajímavá část objektu než prvek mobiliáře.
Autor                         
Ing.arch. Vendula Markevičová, Ph.D. | public atelier
Autor rekonstrukce objektu:
Ing.arch. Rudolf Müller / FARA-ON / www.fara-on.cz
 
Investor                     
MaW
Místo                         
Brno
Rok realizace           
2013
Foto               
KIVA
bottom of page